Tavshedspligt og fortrolighed i individuel supervision for ledere

Hvorfor lover vi tavshedspligt og fortrolighed, når du som leder sætter dig i supervisions-stolen hos os?

At vi lover at holde tavst på dine ord, muliggør fortrolighed, som gør, at du kan betro dig. Altså, at du tillidsfuldt kan overlade det, du siger til os. At få fornemmelsen af at kunne det, forbinder vi ofte med tryghed.

En tryg stemning i supervisionsrummet er forudsætningen for omtanke, refleksion og skabelse af perspektiv på det problem, den udfordring eller det dilemma, du kommer med. Tryghed sætter nemlig gang i bevidsthedsstrømmen, så du som leder kan bevæge dig ud i flere afkroge af din erindring og hukommelse.

Når det sker, kan du bedre få øje på den viden og erfaring, du måske har lagt i baggrunden. Viden og erfaring, du måske har glemt for en stund, eller som du i første omgang ikke har tillagt nogen særlig værdi, fordi du i højere grad har koncentreret dig om medarbejdernes forventninger og organisationens krav.

Er samtalerummet utrygt, inviteres vagtsomheden ind i stedet. Talen bliver af mere strategisk karakter, og du får måske tanken: ”Hvad tænker supervisor om mig? Hvad er passende at sige her? Og hvilke konsekvenser kan det, jeg siger, få for mig?”.

Trænger disse tanker sig på, eller længes du efter et fortroligt rum? – Så stiller vi gerne det individuelle supervisionsrum til rådighed for dig som leder.

Skriv til os på frederikke@ncfs.dk, eller ring på 50 54 14 40, hvis du ønsker at høre mere.

#individuelsupervision #ledelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *