Mistrivsel og stress på arbejdspladsen

Hos Nordjysk Center for Supervision har vi mere end 18 års erfaring med at arbejde med arbejdsmiljø, trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen. Idet vi arbejder som både konsulenter, supervisorer og terapeuter i Aalborg, har vi opbygget en særlig viden og forståelse for de organisatoriske, etiske og menneskelige udfordringer, som det moderne arbejdsliv skaber – i særdeleshed stress. Denne viden trækker vi på, når vi som terapeuter i Aalborg taler med ledere og medarbejdere, der responderer med stress som følge af arbejdsmæssige og/eller personlige udfordringer.

Stress- og trivselssamtaler foregår i forløb, og som regel aftales 5 samtaler af en times varighed per gang. Nogle gange opfordrer vi til, at forløbet forlænges. Det afhænger af kompleksiteten i din situation.

1x1-trans

Stress- og trivselssamtaler i praksis

Gennem vores viden og erfaring som konsulenter, supervisorer og terapeuter i Aalborg betragter vi stress som en psykologisk respons på, at noget med tiden er blevet for meget eller for vanskeligt. Dermed anser vi stress som en aktiv og individuel respons på en kollektiv problemstilling. Når du mærker stress, er det derfor vores erfaring, at det giver god mening først og fremmest at hjælpe dig og med tiden (hvis muligt) inddrage din nærmeste leder eller andre relevante aktører for at støtte bedre op om din situation.

Samtaleforløbet handler først og fremmest om at undersøge, hvad du mærker, og sammen udforske den indflydelse, det har på din livs- og arbejdskvalitet. Blandt andet er det vigtigt at undersøge den indflydelse, som det har på din koncentration og din fysiske og psykiske formåen. I denne del af forløbet taler vi som terapeuter i Aalborg med dig om, hvad der er vigtigt at gøre for ikke at forværre din tilstand, og hvad der måske er hensigtsmæssigt at stoppe med at gøre for en stund.

Forløbet handler også om at undersøge, hvad der er sket og sket over tid, siden du responderer med stress. Undersøge hvad du måske er gået på kompromis med, hvilket pres du har tilladt dig selv at være under, og hvad du måske foretrækker i stedet. Sidst men ikke mindst hjælper vi som terapeuter i Aalborg dig med at komme tilbage til hverdagen på en måde, som måske er ny, men forhåbentligt bedre for dig.  

Samtalerne foregår i et fortroligt rum, hvor vi går nænsomt til værks. Stress- og trivselssamtaler kræver tålmodighed og vedholdenhed, og det tager ofte længere tid at komme sig over en periode, hvor stressresponserne har været en del af livet, end man lige regner med. Hjernen er nemlig under hårdt pres. Den arbejder derfor langsommere og er mindre fleksibel end ved andre psykologiske problemstillinger.

Vil du høre mere? Så kontakt os på 50540434