Organisationsudvikling

Organisationsudvikling

Vi tilbyder organisationsudvikling i Aalborg og Jylland. Det gør vi, når I står overfor forandrings- eller implementeringsopgaver, konflikter, samarbejdsproblemer eller et udfordret arbejdsmiljø. Vi ved gennem vores mangeårige erfaring med organisationsudvikling i Aalborg og Jylland, at udfordringer og forandringer altid er forbundet med håb og ønsker om noget andet eller bedre. Det syn danner udgangspunkt for den hjælp til organisationsudvikling i Aalborg og Jylland, som vi tilbyder.

Sådan arbejder vi

De fleste kender til fornemmelsen af at ”tabe nogen på vejen”, savne opbakning til det endelige resultat eller møde ”modstand” mod forandring. Det er præcis sådanne faldgruber, vi bestræber os på, at I undgår, når vi hjælper med organisationsudvikling i Aalborg og Jylland. Vi hjælper jer derfor først og fremmest med at få overblik over:

  • Det I ønsker at opnå med et organisationsudviklingsforløb
  • De medarbejdere og ledere, som forløbet omhandler
  • De problemer og udfordringer, I aktuelt står med
  • Det I håber på vil ske, når forløbet slutter
1x1-trans

Narrativ organisationsudvikling

Når vi arbejder med organisationsudvikling i Aalborg og Jylland, arbejder vi hovedsageligt narrativt. Det betyder, at vi grundlæggende ser, at organisationer består af fortællinger, og at disse fortællinger udgør arbejdspladsens virkelighed og hverdag. Organisationsudvikling handler derfor om at skabe samlende fortællinger i hele eller de dele af organisationen, som udviklingen omfatter. Hvis ikke det sker, er det, at fornemmelsen af modstand kan opstå.

Fælles for de metoder, vi anvender, når vi hjælper med organisationsudvikling i Aalborg og Jylland, er, at de er dialogiske, fortællende og involverer alle de personer, som udviklingsprocessen omfatter. Undervejs holder vi derfor et særligt øje for relationerne, jeres trivsel og de mange og forskelligartede fortællinger, som netop udgør livet og hverdagen på jeres arbejdsplads. Det betyder, at vi i nogle delprocesser lader fortællingerne få frit spil og i andre styrer processen med en mere fast hånd for at sikre ordentlighed, dybde og fokus på det, I håber på at udvikle.

Ingen forløb er ens

Nogle forløb planlægges trin for trin, så I har en plan over, hvad der konkret skal ske. Andre planlægges løbende, hvor en aktivitet giver anledning til den næste. Her giver evalueringerne fra et trin i processen anledning til at forme det næste trin. Denne måde at arbejde med organisationsudvikling i Aalborg og Jylland på har vi efterhånden ret gode erfaringer med, fordi den tager højde for, at der mellem de forskellige delprocesser også sker noget. Noget, som kan være relevant at inddrage i det videre udviklingsforløb.

1x1-trans

Hvad kan I forvente?

Den organisationsudvikling i Aalborg og Jylland, som vi tilbyder, fører jer til et bedre og bredere overblik over det, I står i og er på vej henimod. Organisationsudviklingen hjælper jer med at udvikle relevante arbejds- og samarbejdsevner undervejs, som I kan læne jer op ad efterfølgende, og sidst men ikke mindst giver den jer et tydeligt fælles ståsted.

Vil du høre mere om organisationsudvikling? Så kontakt os på 50541440.