Pædagogik og socialrådgivning kan på overfladen se let og lige til ud. Hos Nordjysk Center for Supervision ved vi, at det ikke er sådan. Pædagogik og socialrådgivning handler nemlig om at agere både fagligt og menneskeligt ind i komplekse problemstillinger, hvor flere meninger og holdninger er i spil.

Gennem supervision af pædagoger og socialrådgivere har vi erfaret, at man som pædagog og socialrådgiver ofte selv har et stort hjerte for de mennesker, man arbejder med. De fleste har simpelthen valgt at blive pædagog eller socialrådgiver, fordi de håber på at kunne gøre en forskel for andre mennesker. Man engagerer sig derfor både etisk og menneskeligt i sit arbejde og bruger sig selv og sine evner til at skabe nærhed, tryghed og tillid. Derfor oplever vi et særligt behov for supervision hos pædagoger og socialrådgivere, hvilket du kan læse mere om på siden her.

Vores tilgang og etik

Supervision af pædagoger og socialrådgivere handler om at afhjælpe problemer og dilemmaer gennem refleksion og læring. Problemer og dilemmaer, der i arbejdet både knytter sig til en konkret borger eller sag, til samarbejdsrelationer og til det at være sig selv i sit arbejde.

I supervision af pædagoger og socialrådgivere skaber vi mulighed for, at du alene eller sammen med kolleger kan reflektere handlinger og tanker om dit arbejde og især de problemstillinger og dilemmaer, du oplever i hverdagen. Vi er optagede af at bringe viden og erfaringer i spil, som er til rådighed i supervisionsrummet, så du får mulighed for at få øje på andre perspektiver og handlinger end dem, du allerede har afprøvet i praksis.

Af samme grund værner vi om en klar og tydelig struktur i supervision af pædagoger og socialrådgivere, så rammen for samtalen står klar for alle. Den klare ramme i supervision af pædagoger og socialrådgivere er med til at fremme et trygt og refleksivt rum, så du individuelt eller i fællesskab med kollegaer kan sætte både dig selv og dine faglige tanker og overvejelser i spil. Tryghed fremmer vores evne til at tænke os om, og derfor gør vi en dyd ud af at holde evalueringer og bedømmelser ude af supervisionsrummet. I stedet værner vi om et åbent og fordomsfrit rum, hvor nye tanker, ideer og kreativitet kan få plads.

g

Generelle temaer i supervision med pædagoger og socialrådgivere

Supervision af pædagoger og socialrådgivere er som regel sags- og borgerrettet, hvilket gør dig i stand til fagligt og menneskeligt at stå bedre i dit arbejde med borgere og samarbejdspartnere.

De temaer, som oftest tages op i supervision med pædagoger og socialrådgivere, er:

  • Borgere som responderer med vrede, vold eller trusler
  • Borgere som ikke vil være med
  • Samarbejde med forældre, pårørende og eksterne samarbejdspartnere
  • Arbejdet med mennesker med psykiatriske diagnoser
  • Arbejdet med mennesker med traumer, sorg og kriser inde på livet
  • Magt i arbejdet
  • Dilemmaer og tvivl i beslutningsprocesser
  • Splitting og andre selvbeskyttende responser

Vil du høre mere om, hvad supervision særligt målrettet pædagoger og socialrådgivere er hos os?

Så kontakt os på 50541440