Kurser for arbejdspladser

Vil I lære nyt? Så er et kursus for arbejdspladsen, en temadag eller en workshop måske noget for jer.

Vi har god erfaring med at afholde kurser for arbejdspladser i faglige relevante temaer, blandt andet inden for arbejdsmiljø og trivsel. Kurserne afholdes enten som temadage eller workshops. Gennem vores arbejde får vi indsigt i den virkelighed, som aktuelt udspiller sig på arbejdspladser, og vi er derfor godt opdaterede på det, som netop rør sig fagligt og arbejdsmiljømæssigt. Vores kurser er derfor praksisrettede og fulde af konkrete eksempler.

1x1-trans

Vi målretter kurser for arbejdspladser, så de passer til jer

Vores kurser består altid af en blanding af oplæg, dialog, gruppe- og paropgaver, interview, procesøvelser og fælles opsamlinger. Vi arbejder ud fra ideen om, at kurserne ikke kun handler om at få viden, men især også om at indarbejde den viden, vi stiller til rådighed for jer. At indarbejde viden betyder at koble den til jeres praksis og hverdag, så den giver jer mulighed for at kunne handle og tænke anderledes. Derfor tilrettelægger vi altid det enkelte kursus i samarbejde med jer, så det svarer til det, I har brug for.

Vi har blandt andet erfaring med at afvikle kurser for arbejdspladser i:

  • Traumer
  • Stress
  • Arbejdsmiljø
  • Kommunikation
  • Samarbejde
  • Konflikthåndtering
  • Forråelse

Lyder en temadag eller et kursus for arbejdspladsen som noget for jer? Så kontakt os på 50541440.