Traumebehandling i Aalborg

Som en del af vores terapeutiske arbejde tilbyder vi hjælp til krise- og traumebehandling i Aalborg.

Hvad er et traume?

Traumer opstår, når du rystes. Det indtræffer, når du følelsesmæssigt overvældes af situationer, du ikke var forberedt på. Det kan være alt fra en voldsom livstruende situation, hvor du oplevede, at enten dit eget eller andres liv var i fare, til kommentarer, som gjorde dig paf.

Vi ved gennem vores erfaring med traumebehandling i Aalborg, at vi som mennesker har svært ved at placere sådanne episoder i vores bevidsthed, så de er til at leve med. Derfor har vi svært ved at huske traumatiske og krænkende begivenheder og især at huske præcist, hvad der skete, og hvad vi selv gjorde for at klare os eller direkte overleve.

Vi ved fra vores erfaring med traumebehandling i Aalborg, at traumer ofte har fat i os længe efter, den rystende oplevelse er hændt, og selvom bevidstheden forsøger at holde ubehaget væk fra vores hverdagsliv, kan billeder, fornemmelser, ord, lyde og lugte fremkalde ubehag og angst – også i situationer, hvor vi mindst venter det. Traumer kan spille puds med os og tage magten over os i sammenhænge, hvor vi ikke har lyst til, at de skal styre.

1x1-trans

Ingen traumer er for små til, at de kan tales om

Ingen traumer er for små at tale om, og ingen mennesker går gennem livet uden traumer. Dette er udgangspunktet for den traumebehandling i Aalborg, som vi udbyder.

Vi betragter traumer som små eller store sår på sjælen. De er derfor lige så almindelige som faldsår på knæet eller snitsår i fingrene. Eksempelvis kan dét at føle sig krænket, nedgjort eller ydmyget betragtes som et traume, såvel som voldsomme begivenheder, hvor du har følt, at enten dit eget eller andres liv har været i fare.

Nogle mennesker udsættes for det, vi kalder kompleks traumatisering. Det sker, hvis du gennem din opvækst, ungdom eller dit voksenliv gentagende gange har været udsat for svigt, trusler eller vold. Hvis du har det, kan et forløb med narrativ traumebehandling i Aalborg hos os hjælpe dig med på nænsom og støttende vis at leve et liv, som er mere i overensstemmelse med det, du ønsker og tror på. 

Hvad er narrativ traumebehandling?

Narrativ traumebehandling er en nænsom og støttende behandling, som langsomt hjælper dig med at fortælle om den eller de ubærlige oplevelser, der er sket i dit liv.

Formålet med narrativ traumebehandling hos os i Aalborg er, at du får hjælp og støtte til at se, at noget er sket mod dig, som du ikke selv var skyld i. Formålet er også at hjælpe dig med at få øje for, at dét, du gør og forsøgte at gøre, da det overvældende skete, hænger sammen med det, du grundlæggende står for som menneske.

Et traumatiseret liv lever ofte på traumets præmisser, og gennem narrativ traumebehandling i Aalborg hjælper vi dig med at lære at leve mere på dine præmisser. Det vil sige at leve et liv i overensstemmelse med det, du tror på, sætter pris på og finder betydningsfuldt.

Når det sker, er vores erfaringer med traumebehandling i Aalborg, at du i højere grad kan leve med, at det er sket, og at traumet eller traumerne simpelthen får mindre betydning i dit liv.

Vil du høre mere om, hvad traumebehandling er hos os? Så kontakt os på 50540434