Kurser

Hos Nordjysk Center for Supervision har vi skabt samtale- og konsulenthus Mødestedet med en tanke og intention om at skabe et sted, hvor mennesker mødes om livet, der leves. Det har altid været vigtigt for os, at stedet kunne rumme flere mennesker, så man kan mødes og inspireres om det, der fylder, skaber liv og giver mening professionelt som personligt.

Vores kurser tager sit afsæt i den narrative tilgang, og beskæftiger sig med, hvordan du som professionel kan tale med mennesker om det, der fylder eller føles problematisk. I den narrative tilgang har mere righoldige fortællinger den egenskab, at de skaber rum for alternative forståelser og konklusioner om de problemer eller udfordringer, som vedkommende står i. 

Følg med på siden, og få mere information om kommende kurser & undervisning, der afholdes af Nordjysk Center for Supervision hos Mødestedet.

1x1-trans
7. september & 8. september 2023

Kursets formål er træning og undervisning i grundlæggende narrative principper og samtaleteknikker og tager afsæt i metoden genforfattende samtaler. Undervisningen består af oplæg, demonstrationer og metodetræning, som gør dig i stand til at udføre genforfattende samtaler, bevidnende samtaler og anvende eksternaliserende sprogbrug.

23. & 24. oktober samt 10. november 2023

På kursus i narrativt traumearbejde får du viden om og træning i at tale med mennesker om traumatiske hændelser, der er sket i deres liv.