Kurser & Arrangementer

Hos Nordjysk Center for Supervision har vi skabt samtale- og konsulenthus Mødestedet med en tanke og intention om at skabe et sted, hvor mennesker mødes om livet, der leves. Det har altid været vigtigt for os, at stedet kunne rumme flere mennesker, så man kan mødes og inspireres om det, der fylder, skaber liv og giver mening professionelt som personligt.

Vores kurser tager sit afsæt i den narrative tilgang, og beskæftiger sig med, hvordan du som professionel kan tale med mennesker om det, der fylder eller føles problematisk. I den narrative tilgang har mere righoldige fortællinger den egenskab, at de skaber rum for alternative forståelser og konklusioner om de problemer eller udfordringer, som vedkommende står i. 

Følg med på siden, og få mere information om kommende kurser & arrangementer, der afholdes af Nordjysk Center for Supervision hos Mødestedet.

1x1-trans
5. & 19. marts 2024

Kursets formål er træning og undervisning i grundlæggende narrative principper og samtaleteknikker og tager afsæt i metoden genforfattende samtaler. Undervisningen består af oplæg, demonstrationer og metodetræning, som gør dig i stand til at udføre genforfattende samtaler, bevidnende samtaler og anvende eksternaliserende sprogbrug.

11. april 2024 (kl. 15-17.00)

”Vi har så travlt, at vi føler os utilstrækkelige i vores arbejde”, siger medarbejderne. På den anden side er lederne, som ikke forstår, hvorfor travlhedsdiskursen er blevet så dominerende. For ”(…) de har masser af tid til at løse deres arbejdsopgaver”, siger de. Dominerende fortællinger i organisationer findes der mange af. De kan skabe forbundethed i en solidarisk kultur – men kan også være vanskelige at udfordre. For udfordrer du dem, så udfordrer du fællesskabet. Så hvad gør du, når du ønsker at skabe grobund for alternative fortællinger, uden at negligere medarbejdernes stemmer? Det debatterer vi i Bøvleklubben.

18. & 19. april samt 29. april 2024

På dette kursus får du viden om og træning i at tale med mennesker om traumatiske hændelser ud fra en traumebevidst tilgang til pædagogik og samtale. I stedet for at spørge: ”Hvad er der galt?”, stiller vi spørgsmålet: ”Hvad er der sket?” for at få adgang til den enkeltes levede liv, erfaringer og livshistoriefortælling.

9. & 24. september

Kursets formål er træning og undervisning i grundlæggende narrative principper og samtaleteknikker og tager afsæt i metoden genforfattende samtaler. Undervisningen består af oplæg, demonstrationer og metodetræning, som gør dig i stand til at udføre genforfattende samtaler, bevidnende samtaler og anvende eksternaliserende sprogbrug.

16. & 17. oktober samt 15. november

På dette kursus får du viden om og træning i at tale med mennesker om traumatiske hændelser ud fra en traumebevidst tilgang til pædagogik og samtale. I stedet for at spørge: ”Hvad er der galt?”, stiller vi spørgsmålet: ”Hvad er der sket?” for at få adgang til den enkeltes levede liv, erfaringer og livshistoriefortælling.