Kurser & Arrangementer

Hos Nordjysk Center for Supervision har vi skabt samtale- og konsulenthus Mødestedet med en tanke og intention om at skabe et sted, hvor mennesker mødes om livet, der leves. Det har altid været vigtigt for os, at stedet kunne rumme flere mennesker, så man kan mødes og inspireres om det, der fylder, skaber liv og giver mening professionelt som personligt.

Vores kurser tager sit afsæt i den narrative tilgang, og beskæftiger sig med, hvordan du som professionel kan tale med mennesker om det, der fylder eller føles problematisk. I den narrative tilgang har mere righoldige fortællinger den egenskab, at de skaber rum for alternative forståelser og konklusioner om de problemer eller udfordringer, som vedkommende står i. 

Følg med på siden, og få mere information om kommende kurser & arrangementer, der afholdes af Nordjysk Center for Supervision hos Mødestedet.

1x1-trans
20. juni 2024 (kl. 15-17.00)

Dette arrangement i Bøvleklubben handler om forråelse og henvender sig til ledere. Vi zoomer ind på, hvad forråelse er set fra et lederperspektiv, om når forråelsen får fat i medarbejderne og om, hvad der sker, når den får fat i lederen selv. Det handler om de effekter, som forråelsen har på lederens handlinger, tanker og fornemmelser af sig selv og om bøvlet med at komme på sporet af det gode etiske arbejde igen (Gratis deltagelse).

9. & 24. september

Kursets formål er træning og undervisning i grundlæggende narrative principper og samtaleteknikker og tager afsæt i metoden genforfattende samtaler. Undervisningen består af oplæg, demonstrationer og metodetræning, som gør dig i stand til at udføre genforfattende samtaler, bevidnende samtaler og anvende eksternaliserende sprogbrug.

26. september (kl. 15-17.00)

Bøvleklubben: Om stress

Info om arrangementet på vej... Men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

24. & 25. oktober samt 15. november

På dette kursus får du viden om og træning i at tale med mennesker om traumatiske hændelser ud fra en traumebevidst tilgang til pædagogik og samtale. I stedet for at spørge: ”Hvad er der galt?”, stiller vi spørgsmålet: ”Hvad er der sket?” for at få adgang til den enkeltes levede liv, erfaringer og livshistoriefortælling.