Vi tilbyder systemisk og narrativt inspireret supervision i Aalborg og Jylland og henvender os primært til mennesker, som arbejder med mennesker. Vi har blandt andet stor erfaring med supervision af pædagoger, socialrådgivere, ledere, læger, sygeplejersker og psykologer på vej mod autorisation. Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi praktiserer supervision i Aalborg og andre steder i Jylland.

Hvad er supervision?

Supervision er en struktureret samtale, som gør dig som leder eller medarbejder i stand til at reflektere egne handlinger og perspektiver på de arbejdsopgaver, du skal løse. Målet med samtalen er at styrke din professionelle handlekraft ind i arbejdsopgaver, hvor der kan opstå tvivl, eller hvor det, du har forsøgt dig med, ikke har haft den ønskede effekt. Samtalen kan foregå individuelt eller i grupper, hvorfor vi både tilbyder individuel- og gruppesupervision i Aalborg og i resten af Jylland. Derudover er samtaler online også en mulighed.

Supervisionens formål er først og fremmest at skabe et fyldestgørende over- og indblik ind i de oftest komplekse arbejdsopgaver, du som leder eller medarbejder har ansvaret for. Indblik i konkrete udfordringer og problemer og overblik over det, som du eller din gruppe i forvejen kan, ved og vil noget med i forhold til den konkrete problemstilling.

Supervisionen i Aalborg og resten af Jylland struktureres og styres af en af vores uddannede konsulenter.

1x1-trans

Supervision i praksis

Når vi arbejder med supervision i Aalborg og Jylland, kan du få supervision på 1) konkrete faglige problemstillinger, 2) organisatoriske vilkår eller 3) etiske dilemmaer. Det er vigtigt for os, at samtalen er fortællende og udforskende, så ideer og løsninger tales frem ved fælles hjælp.

Ved gruppesupervision i Aalborg og Jylland opfordrer vi til, at mindst en person lægger ud med at fortælle om sin tvivl, problemer eller dilemmaer i relation til sit arbejde. Personen interviewes af os, og sammen udforskes problemstillingen gennem inddragelse af viden og erfaring fra de andre deltagere. Målet er at blive klogere sammen og finde frem til handlinger, man etisk og fagligt kan se sig selv gøre i praksis. Ved individuel supervision i Aalborg og Jylland sker den udforskende og erfaringsudvekslende proces med os som din sparringspartner.

Når vi arbejder med supervision i Aalborg og Jylland, ser vi derfor også os selv som deltagere i den dialog og udforskning, som finder sted. Vi bidrager løbende med egen viden og erfaring om det tema, supervisionen handler om. Det er ofte viden og erfaring indenfor psykisk arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde, konflikter, pædagogik, psykologi, sorg, krise og traumearbejde.

Supervision forebygger forråelse og stress

Vi ved fra vores erfaringer med supervision i Aalborg og Jylland, at supervision forebygger både stress og forråelse. Det gør den, fordi den stimulerer refleksionen og sætter menneskers faglige viden og erfaringer i centrum. Gennem spørgsmål bliver der skabt en ny nysgerrighed på arbejdsopgaven, som kan føre til højere grad af mening og arbejdsglæde. Kort fortalt genetablerer supervision både det faglige og etiske overblik, hvilket vi hos Nordjysk Center for Supervision i Aalborg sætter en stor ære i at bidrage til. 

g

Hvornår er der brug for supervision?

Gennem vores supervision i Aalborg og Jylland har vi erfaret, at ledere og medarbejdere kan have brug for både løbende og akut supervision. Flere arbejdspladser bruger supervision som løbende kompetenceudvikling og planlægger derfor forløb, hvor de har faste aftaler med os om supervision 4-10 gange om året. Nogle gange har ledere og medarbejdere brug for supervision på en problemstilling, som er opstået akut, eller som pludselig har vokset sig for stor.

Supervision særligt for pædagoger, socialrådgivere, ledere eller psykologer på vej mod autorisation udfolder vi på de følgende undersider. 

Vil du høre mere om, hvad supervision er hos os? Så kontakt os på 50541440